دلم می‌خواهد درباره‌ی مرگ حرف بزنم. با یک نفر که درست اندازه‌ی من نمی‌فهمدش...

پیام صوتی بسیار فوق العاده در:

وبلاگ آقای محمود نگهداری