یاقوت

مالکیت آسمانها را به کسی میدهند که به زمین دل نبندد...

مطلبی در تیر ۱۳۹۶ ثبت نشده است