یاقوت

مرقدت ضرب المثل های مرا تغییر داد ...هر که بامش بیش برفش نه٬کبوتر بیشتر

یاقوت

مرقدت ضرب المثل های مرا تغییر داد ...هر که بامش بیش برفش نه٬کبوتر بیشتر

یاقوت

خونه ی مادر بزرگ حوض بزرگ مستطیل شکل فیروزه ای داشت که وسطش یک پایه گلدون پر از گلهای یخ و سرخس و ...اینا بود و دور حوض پر از شمعدونی !!با بچه ها بازی میکردیم که یک گلدون افتاد داخل حوض فیروزه ای و شکست ..بازی و گلدون و شمعدون همه رو رها کردم و رفتم ...شاید یک روز هم یکجا اینجا رو رها کنم...!!

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است


پاییز شد که خاطره ها دوره ام کنند /فصل خزان ، محاکمه ی دوره گرد هاست /فرامرز عرب عامری  • یاقوت ...

علامه امینی در کتاب الغدیر 248 لقب و صفت از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در بیان مبارک حضرت خاتم الاوصیاء حضرت محمد بن عبدالله را ذکر کرده است. 

ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم توجه همه ارادتمندان به ساحت قدسی حضرت علی (ع) را به صفات و القابی که آخرین فرستاده خدا برای وصی و جانشین خود بر لسان مبارک جاری ساخته‌اند جلب می‌کنیم.

امید آنکه محبان امیرالمؤمنین (ع) در سرتاسر گیتی در دنیا و عقبی مورد شفاعت «قسیم‌النار و الجنه» قرار بگیرند.

 

( 1 ) علی سید المسلمین

( 2 ) علی إمام المتقین

( 3 ) علی قائد الغر المحجلین

( 4 ) علی یعسوب المؤمنین

( 5 ) علی ولی المتقین

( 6 ) علی یعسوب الدین

( 7 ) علی أمیر المؤمنین " أمیر کل مؤمن "

( 8 ) علی سید ولد آدم " ما خلا النبیین "

( 9 ) علی خاتم الوصیین

( 10 ) علی أول من یرى رسول الله یوم القیامة

( 11 ) علی أول من یصافح النبی یوم القیامة

( 12 ) علی الصدیق الأکبر

( 13 ) علی فاروق هذه الأمة

( 14 ) علی الفاروق بین الحق والباطل

( 15 ) علی أول من صدق رسول الله "آمن برسول الله"

( 16 ) علی أول من آمن بالله

( 17 ) علی یعسوب المسلمین

( 18 ) علی خلیفة رسول الله " فی أمته من بعده "

( 19 ) علی یعسوب قریش

( 20 ) علی خیر من ترکه رسول الله

( 21 ) علی سید العرب

( 22 ) علی سید فی الدنیا والآخرة

( 23 ) علی سید المؤمنین

( 24 ) علی وزیر رسول الله

( 25 ) علی صاحب رسول الله

( 26 ) علی أول من وحد الله

( 27 ) علی منجز وعد رسول الله

( 28 ) علی موضع سر رسول الله

( 29 ) علی خیر من ترکه (اخلفه) رسول الله من بعده

( 30 ) علی قاضی دین رسول الله

 ( 31 ) علی أخو رسول الله فی الدنیا والآخرة "

( 32 ) علی عیبة علم رسول الله

( 33 ) علی باب رسول الله

( 34 ) علی وصی رسول الله

( 35 ) علی القائم بأمر رسول الله

( 36 ) علی الإمام على أمة رسول الله " إمام الأمة"

( 37 ) علی خلیفة الله فی أرضه " بعد رسوله "

( 38 ) علی إمام خلق الله " البریة "

( 39 ) علی مولى البریة

( 40 ) علی وارث علم رسول الله

( 41 ) علی أبو ذریة النبی " ولد النبی "

( 42 ) علی عاضد رسول الله

( 43 ) علی أمین رسول الله على وحیه

( 44 ) علی مولى من کان رسول الله مولاه

( 45 ) علی صاحب لواء رسول الله فی المحشر

( 46 ) علی قاضی عداء رسول الله

( 47 ) علی الذائد عن حوض رسول الله

( 48 ) علی أبو هذه الأمة

( 49 ) علی صاحب حوض رسول الله

( 50 ) علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین

( 51 ) علی ولی المؤمنین "کل مؤمن بعد رسول الله"

( 52 ) علی صفی رسول الله

( 53 ) علی حبیب رسول الله

( 54 ) علی سید الأوصیاء " الوصیین "

( 55 ) علی أفضل الوصیین

( 56 ) علی خاتم الأوصیاء

( 57 ) علی خیر الأوصیاء " الوصیین "

( 58 ) علی إمام الأتقیاء

( 65 ) علی أحب الأوصیاء إلى الله

( 66 ) علی أعظم " أشرف " الناس حسبا

( 67 ) علی أکرم الناس منصبا

( 68 ) علی أرحم الناس بالرعیة

( 72 ) علی ولی رسول الله " فی الدنیا و الآخرة "

( 73 ) علی ولی المؤمنین بعد رسول الله

( 74 ) علی المؤدی عن رسول الله

( 75 ) علی إمام کل مؤمن ومؤمنة

( 76 ) علی ولی کل مؤمن ومؤمنة

( 77 ) علی الآخذ بسنة رسول الله

( 78 ) علی الذاب عن ملة رسول الله

( 79 ) علی أولى الناس بعد رسول الله

( 80 ) علی أول الناس " المؤمنین " إیمانا

( 81 ) علی أوفى الناس " المؤمنین " بعهد الله

( 82 ) علی أقوم الناس بعهد الله

( 83 ) علی أقسم الناس بالسویة

( 84 ) علی أرأف الناس " المؤمنین " بالرعیة

( 85 ) علی أعدل الناس فی الرعیة

( 86 ) علی أمین الله على سره

( 87 ) علی أعظم الناس عند الله مزیة

( 88 ) علی سید الأولین والآخرین ما خلا النبیین

( 89 ) علی قبلة العارفین

( 90 ) علی أول المسلمین  والأصحاب إسلاما

( 91 ) علی أقدم الأمة سلما إیمانا

( 92 ) علی أکثر الأمة علما

( 93 ) علی أعظم الأمة " أفضل الأمة "

( 94 ) علی أوفر الأمة حلما " أحلم الناس "

( 95 ) علی أحسن الناس خلقا

( 96 ) علی أعلم الأمة بالله

( 97 ) علی أول الناس ورودا على الحوض

( 98 ) علی آخر الناس عهدا برسول الله

( 99 ) علی أول الناس لقیا برسول الله

( 100 ) علی أشجع الناس قلبا

( 101 ) علی أسخى " اسمح " الناس کفا

( 102 ) علی قسیم الجنة والنار

( 103 ) علی أصح الناس دینا

( 104 ) علی أفضل الناس یقینا

( 105 ) علی أکمل الناس حلما

( 106 ) علی رایة الهدى

( 107 ) علی منار الإیمان

( 108 ) علی إمام أولیاء الله

( 109 ) علی نور جمیع من أطاع الله

( 110 ) علی صاحب رایة رسول الله یوم القیامة

( 111 ) علی أمین رسول الله " ثقة رسول الله "

 ( 112 ) على مفاتیح خزائن رحمة الله

( 113 ) علی کبیر الناس

( 114 ) علی نور أولیاء الله

( 115 ) علی إمام من أطاع الله

( 116 ) علی أمین رسول الله فی القیامة

( 117 ) علی صاحب حوض رسول الله

( 118 ) علی حبیب قلب رسول الله

( 119 ) علی مستودع مواریث الأنبیاء

( 120 ) علی أمین الله على أرضه

( 121 ) علی حجة الله على بریته

( 122 ) علی رکن الإیمان

( 123 ) علی عمود الاسلام

( 124 ) علی مصباح الدجى
    

( 125 ) علی منار الهدى

( 126 ) علی العلم المرفوع لأهل الدنیا

( 127 ) علی الطریق الواضح

( 128 ) علی الصراط المستقیم

( 129 ) علی الکلمة التی ألزمها الله المتقین

( 130 ) علی أعلم المؤمنین بأیام الله

( 131 ) علی أعظم المؤمنین رزیة

( 132 ) علی غاسل رسول الله

( 133 ) علی دافن رسول الله

( 134 ) علی المتقدم إلى کل شدیدة وکریهة

( 135 ) علی أقوم الناس بأمر الله

( 136 ) علی الرؤف بالناس

( 137 ) علی الأواه

( 138 ) علی الحلیم

( 139 ) علی أفضل الناس منزلة

( 140 ) علی أقرب الناس قرابة

( 141 ) علی أعظم الناس غنى

( 142 ) علی حجة رسول الله

( 143 ) علی باب الله

( 144 ) علی خلیل الله

( 145 ) علی خلیل رسول الله

( 146 ) علی سیف رسول الله

( 147 ) علی الطریق إلى الله

( 148 ) علی النباء العظیم

( 149 ) علی المثل الأعلى

( 150 ) علی إمام المسلمین

( 151 ) علی سید الصدیقین

( 152 ) علی قائد المسلمین إلى الجنة

 ( 153 ) علی اتقى الناس

( 154 ) أفضل الناس هذه الأمة

( 155 ) أعلم الناس

( 156 ) صالح المؤمنین

( 157 ) عالم الناس

( 158 ) الدال

( 159 ) العابد

( 160 ) الهادی

( 161 ) المهدی

( 162 ) الفتى

( 163 ) المجتبى للإمامة

( 164 ) صاحب رسول الله فی المقام المحمود

( 165 ) الملک فی الآخرة

( 166 ) صاحب سر رسول الله

( 167 ) الأمین فی أهل الأرض

( 168 ) الأمین فی أهل السماء

( 169 ) محیی سنة رسول الله

( 170 ) ممسوس فی ذات الله

( 171 ) أکمل الأمة یقینا

( 172 ) مقیم الحجة

( 173 ) حجة النبی على أمته یوم القیامة

( 174 ) علی شیخ المهاجرین والأنصار

( 175 ) لحم رسول الله ودمه وشعره

( 176 ) أبو السبطین

( 177 ) أبو الریحانتین

( 178 ) مفرج الکرب عن رسول الله

( 179 ) أسد الله فی أرضه

( 180 ) سیف الله على أعدائه

( 181 ) حبیب الله

( 182 ) حامل رایة رسول الله

( 183 ) صاحب لواء الحمد

( 184 ) أول من یدخل الجنة

( 185 ) أول من یقرع باب الجنة

( 186 ) ربانی هذه الأمة

( 187 ) دیان العرب

( 188 ) دیان هذه الأمة

( 189 ) ذو قرنی الجنة

( 190 ) عبقری أصحاب رسول الله

( 191 ) أمیر البررة

( 192 ) قاتل الفجرة

( 193 ) قاتل الکفرة

( 194 ) الأخیشن الأخشن المخشوشن الأخشى فی ذات الله

 ( 195 ) علی صهر رسول الله

( 196 ) خیر البشر

( 197 ) خیر الناس

 ( 198 ) خیر الرجال

( 199 ) خیر هذه الأمة بعد نبیها

( 200 ) خیر من طلعت علیه الشمس وغربت بعد النبی

( 201 ) صاحب رسول الله فی الجنة

( 202 ) أقضی الأمة

( 203 ) أمیر آیات القرآن

( 204 ) صاحب لواء رسول الله فی الدنیا والآخرة

( 205 ) إمام البررة

( 206 ) رفیق رسول الله فی الجنة

( 207 ) أحب الخلق إلى الله ورسوله

( 208 ) باب العلم

( 209 ) أحب الرجال إلى النبی

( 210 ) أقرب الناس من رسول الله

( 211 ) أجود الناس منزلة           

( 212 ) أعظم الناس عند الله عناء

( 213 ) أعظم الناس على الله

( 214 ) علی قائد الأمة إلى الجنة

( 215 ) حجة الله على الناس بعد رسول الله

( 216 ) أمین رسول الله

( 217 ) الصدیق

( 218 ) الشاهد

( 219 ) أقرب الناس إلى الجنة

( 220 ) قائد المؤمنین إلى الجنة

( 221 ) المهتدی

( 222 ) أبو الیتامى والمساکین

( 223 ) زوج الأرامل

( 224 ) ملجاء کل ضعیف

( 225 ) مأمن کل خائف

( 226 ) حبل الله المتین

( 227 ) العروة الوثقى

( 228 ) کلمة التقوى

( 229 ) عین الله

( 230 ) لسان الله الصادق

( 231 ) جنب الله

( 232 ) ید الله المبسوطة على عباده بالمغفرة والرحمة

( 233 ) باب الحطة

 ( 234 ) علی أول من صدق رسول الله

( 235 ) أول من وحد الله

( 236 ) باب علم رسول الله

( 237 ) باب مدینة العلم

( 238 ) أبو العترة الطاهرة الهادیة

( 239 ) وارث علم النبیین

( 240 ) أحکم الناس حکما

( 241 ) حجة الله فی أرضه بعد النبی

( 242 ) علی أمین رسول الله على حوضه

( 243 ) ولی کل مؤمن ومؤمنة " کل مسلم ومسلمة"

( 244 ) ولی من کان رسول الله ولیه

( 245 ) خلیفة الله على عباده

( 246 ) المبلغ من الله ورسوله

( 247 ) قاصم عداة رسول الله

( 248 ) خدن رسول الله

  • یاقوت ...


به خدا آقاجان آن موقع ها مشهدتان حال و هوای دیگری داشت ... مشهدتان عوض شد ما هم عوض شد... سفر برای ما آن موقع ها یک ابَر مفهوم بود... آنهم سفر مشهد پدرم معلم ساده ای بود و سالی یکبار مارا می برد مشهد... چوی مشهد را می انداخت توی فامیل و یکهو میشدیم پنج تا ماشین ( ماشین در دهه شصت یعنی پیکان بی کولر) و راه می افتادیم ... توی راه اذیتمان میکردند ماشینها مال بم بودند و ماشین بمی یعنی یک قاچاقچی موادمخدر بالقوه ... پدرم توی مشهد یک مدرسه دوسه کلاس درس اجاره میکرده و میشد پرستاره ترین هتل جهان برای ما ...قابلمه و کاسه بشقابمان را هم مادرمان می آورد و نیمکتهای گوشه چیده کلاس کابینتهایی بودند برای چینش جهیزیه مینیمال مادرم در خانه جدیدش .دو چیز برجگرمان در مشهدتان خال زد آقاجان یکی سوار شدن بر پله برقی های بازار رضاتان که همیشه خاموش بودند و یکی خوردن مرغهای سرخ گردون سوخاری در حوالی حرم ...پدرم دستش تنگ بود و من هم ماخوذ به حیای دهه شصت ...نسل من نه پارک آبی داشت نه در برادران کریم غذا خورد نه در بازارهای روسها و عرب ها و مگامال ها برایش بن تن و مردعنکبوتی و ماشین کنترلی خریدند نه سلفی گرفت نه غذای حضرتی. نهایت دستاوردش نوار جواد فروغی بود و فرفره های چوبی که جلوی باغ وحش بعد از دیدیدن فیل واقعی و شیر و پلنگ های افسرده از زنهای کولی گیس بافته با صورتهایی چروک و لبهایی خالکوبی شده که برایش خریدند... نه پاستیل میخریدند برایمان نه لواشکهای مارک دار ، همان نبات بود و زعفران و شوکولاتهایی که مثل برشی از پوست گورخری برنزه شده بودند . عوضش بم که برمیگشتیم جلویمان گوسفند زمین میزدند و ما بچه ها را محکم ماچ میکردند و صدایمان می زدند : زائر خُردو آقا ( خرد یعنی کوچک) و ما حس میکردیم خیلی خاصیم ... دلم برای آن زیارتها لک زده آقاجان دنیا جلو رفته و این اصلا چیز بدی نیست ولی دلم را به همان روزها برگردان ...


"حامد عسگری "

  • یاقوت ...

باید یه روز همین روزا
دل رو به دریا بزنم
باید برم از این دیار
به اوج موجا بزنم...‏
  • یاقوت ...