یاقوت

مالکیت آسمانها را به کسی میدهند که به زمین دل نبندد...

مطلبی در شهریور ۱۳۹۶ ثبت نشده است