یاقوت

مالکیت آسمانها را به کسی میدهند که به زمین دل نبندد...

 

هر کسی دیوانه ی عشقت نشد عاقل نشد...یه استغفار بزرگ بدهکارم به خدا 

یک حلالیت طلبکارم از شما ...:)

خدانگهــــــدار...