یاقوت

یاقوتدلم اون کویری رو میخاد که حامد عسگری میگفت ...!!

در برنامه کتاب باز از کویری میگفت که 200 کیلومتر اونور بمه !!که هیچ بنی بشری اونجا نرفته !!که پرنده هاش آدمیزاد ندیده اند و روی شونه ت می شینند بدون اینکه بدونن این موجود دو پا ممکنه بهش آسیب برسونه!!!که اینقدر بکره !!!
شب سکوت کویر استاد شجریان ...هشت دقیقه و نیم ...دریافت