افکار شب مانده

خونه ی مادر بزرگ حوض بزرگ مستطیل شکل فیروزه ای داشت که وسطش یک پایه گلدون پر از گلهای یخ و سرخس و ...اینا بود و دور حوض پر از شمعدونی !!با بچه ها بازی میکردیم که یک گلدون افتاد داخل حوض فیروزه ای و شکست ..بازی و گلدون و شمعدون همه رو رها کردم و رفتم ...شاید یک روز هم یکجا اینجا رو رها کنم...!!

دلم از دریایی گرفت که زورش به آتش نرسید ../افشین پیروانی


  • یاقوت ...
وقتی حافظ هم یکی از بی ربط ترین غزل هایش را رو می کند...


  • یاقوت ...


زندگی سفر بی نظیری است و تنها شما مسئول کیفیت آن هستید. این روزی است که زندگی شما حقیقتا آغاز می شود.

کفشی که برای شما مناسب است، می تواند پای دیگری را آزار دهد. هیچ شیوه ی یکسانی برای زیستن وجود ندارد که برای همه مناسب باشد.

یه ورق تنها بود. قاطی بقیه ی کاغذها. داشتم کتابخونه رو مرتب می کردم که دیدمش.

  • یاقوت ...

 همواره معتقد بودم،  برای خدا عشق ، بسیار بیشتر از ایمان ارزش دارد!/گابریل گارسیا مارکز  • یاقوت ...

💙 برایت گل بیاورم تا کمر خم شوم و تقدیم ات کنم ؟     برایت گل بیاورم کلاه از سر  بردارم و تا کمر خم شم و بگویم گل تقدیم شما .. ؟

 برایت گل بیاورم  کلاه از سر بردارم ، و بگویم  گل تقدیم شما و کاغذی که  نوشته باشد ..    متشکرم که متولد شدی !؟


+تولدت مبارک خواهر کوچولو

  • یاقوت ...

خواب میم رو دیدم. بی هوا.... توی خواب میدونستم که عاشقش بودم یک زمانی. می دونستم بی تابم و می دونستم تاریخچه ای با هم داشتیم.. انقدر این جریان برام تعجب آور بود که توی خواب با خودم فکر کردم میم؟! من کِی دوستش داشتم؟ بعد سعی کردم بپذیرم تا خواب پیش بره. پیش نمی رفت. خواب ایستاده بود تا بپذیرم میم رو دوست دارم. پذیرفتم. همون طور از دور. همون طور محبوب. و البته که از دور.


+حذف شد..

+در عجبم از خواب...!!

+وقتی یکی از دلتنگی می نویسه حس میکنم دلتنگی خیلی بیشتر ازنوشته ها هست و نتونسته بنویسه...

  • یاقوت ...

وفا وعهد نکو باشد ار بیاموزی/وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند/


+عصری دلم میخواست اخترک مسافر کوچولو بودم وچهل وسه بار غروب آفتابو به نظاره می نشستم ..

  • یاقوت ...

دیشب صدای تیشه  از بیستون نیامد 

شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد ...


کاش به جای نون برنجی آدمهای اون سرزمین رو با خودم می آوردم ...از بس گلن ...از سارا خبر ندارم ...


+بعد نوشت: سارا خوب است ...همسرش خوب است و ضحی دختر گلش ...اما حال شهرشان خوب نیست..

  • یاقوت ...

بچه های مشاور و روانشناسی که هرزه اند!

  • یاقوت ...
  • یاقوت ...