یاقوت...

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

عصرها یک دوم قرص بوسپیرون را برای مرتب شدن گردش خون در بدن میخورم علاوه بر گردش خون گردش افکار را هم در ذهن گویا بیشتر میکنه...(البته این خاصیت خاص منه)

از میان این همه فکر ؛ با خاطره سفر به شهر نیما و یوش و رودخانه و کوچه باغ مسیر خانه نیما به خواب رفتم ...

یاقوت ...