یاقوت...

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

اول ســــلام و بعد ســــلام و سپس ســـلام
با هـــر نفس ارادت و با هـــر نفــس ســـلام
 
بایــــد ســــلام کـــرد و جــواب ســــلام شـــد
بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام

 

یاقوت ...