یاقوت...

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی/همت کن/ بگو..../ماهی ها حوضشان بی آب است!...

 

سهراب سپهری...

یاقوت ...

شیخ ابوالحسن بر سردر خانقاه خود چنین نوشته بود «هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد»...

یاقوت ...