یاقوت...

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

از مـــن بگیـــر طعـــم گناهـــان سیب را...

 

یاقوت ...