یاقوت...

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

گفتم برام دعا کنید گفت : خدا دلتو بشکنه!...

پرسیدم چرا؟...گفت دلی که بشکنه بت هاشو می شکنه...می مونه خودش و خداش!

 

دلمو بشکنی از من چه بشکن بشکنی...

 

یاقوت ...